Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Aanpassing coronamaatregelen met ingang van 18 oktober

17 oktober 2020

Helaas zijn we genoodzaakt de maatregelen opnieuw aan te scherpen.

Het virus grijpt zeer snel om zich heen. We zien dit dagelijks in de snel oplopende besmettingscijfers en in het aantal ziekenhuisopnames. Onze regering heeft daarom afgelopen dinsdag al weer ingrijpende maatregelen moeten nemen. Ons land is in een toestand terecht gekomen die steeds meer gaat lijken op een lock-down.

Het landelijk bestuur van onze kerk heeft daarom per brief van 16 oktober alle gemeenten opgeroepen de coronamaatregelen aan te scherpen. Door de sterk oplopende besmettingscijfers is niet uit te sluiten dat het risico op besmetting in de kerk toeneemt. Onze gemeente volgt daarom de opnieuw uitgebrachte richtlijnen en adviezen van ons landelijk kerkbestuur.

Met pijn in het hart moeten wij met ingang van D.V. zondag 18 oktober opnieuw ingrijpende maatregelen nemen die ons gemeenteleven diep raken. Deze maatregelen gelden tot eind oktober. De maatregelen zijn als volgt:

  • De kerkdiensten mogen door maximaal 30 personen worden bezocht. Kinderen tot en met 12 jaar en ‘personeel’ tellen hierin niet mee. Bij het in- en uitgaan van de kerk dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
  • Al het kring- en verenigingswerk voor gemeenteleden van 18 jaar en ouder wordt opgeschort.
  • Het bezoekwerk in de gemeente wordt beperkt tot het noodzakelijk pastoraat aan zieke, oudere en eenzame gemeenteleden.

Het jeugd- en catechisatiewerk voor onze kinderen onder de 18 jaar mag gelukkig wel doorgaan. Ook de kerkbibliotheek blijft geopend.
Waar mogelijk wordt gezocht naar alternatieven voor activiteiten die niet meer in de kerk mogen plaatsvinden. We denken hierbij aan bijeenkomsten online, uitzendingen via kerkradio, videostreams, enz.
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Opnieuw zagen we ons genoodzaakt het gemeenteleven ernstig in te perken. Met vrees vragen we ons af hoe lang deze situatie nog gaat voorduren, maar ook; welke gevolgen heeft dit voor onze gemeente op de lange termijn. Ook nu hebben we weer geworsteld met de vraag wat de Heere van ons vraagt in Zijn Woord. Wat is ons aller gebed om wijsheid noodzakelijk! Hoe troostrijk is het dat er Een is die ook bidt, onophoudelijk, en dat voor Zijn Eigen, duur gekochte Kerk. Hoe machtig troostrijk klinkt het woord van de Heere Jezus in Johannes 17 vers 9: Ik bid voor hen…
In dit vertrouwen mochten wij, als coronateam, de afgelopen week de besluiten weer in biddend opzicht nemen.  
S.L. Visser, R. Rodenburg, C.J. van Dam en ds. A. Kos

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit