• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Advent 2021

18 december 2021

Gemeente, op de zaterdagavonden 11 en 18 december zijn er een tweetal bezinningsmomenten gepland vanuit de Rehobôthkerk. Door gebed, meditatie en gezongen psalmen en liederen kunt u kijken of luisteren via de livestream of de kerktelefoon. 

Advent, de komst van Christus, wordt u aan het hart gelegd door Woord en muziek. Kandidaat M. Diepeveen en Ds. A. Kos verzorgen de opening,  meditatie en sluiting. Psalmen en gezangen vormen de muzikale omlijsting. De uitzendingen beginnen om 19.00 uur. Het programma is hieronder te vinden. Luistert u mee? Gezegende Christus-verwachting toegewenst!
 

Programma Advent 2021 - 11 en 18 december 
Live uitzending (zonder publiek) vanuit de Rehobôthkerk van 19.00 uur tot 20.00 uur

Programma 11 december, thema:TIJD VAN INKEER’
- Zingen Psalm 2 vers 1, 4, 6 en 7 (ritmisch!!). Met vier zangers: Marianne, Marith, Corné,
Teun; Kees Villerius, orgel.
- Opening door kand. M. Diepeveen. Welkom, de Bijbel gaat open en hij leest Psalm 2.
- Meditatie door kand. M. Diepeveen over Psalm 2 : 11 en 12.
- Muzikale bijdrage door Lianne van den Berg, dwarsfluit; Kees Villerius, piano; Marianne
Jansen, cello. Lied ‘O kom, o kom, Immanuel’ (LvdK 125), m.m.v. de zangers.
- Sluiting door kand. M. Diepeveen.
- Slotlied: ‘Verwacht de komst des Heeren’, LvdK 126 : 1, 2, 3. Met de zangers.

Programma 18 december, thema: ‘TIJD VAN BEOEFENING’

Vanaf 18.55 uur introïtus op het orgel, Kees Villerius: ‘Nun komm der heiden Heiland’, J.S. Bach 
- Zingen Psalm 110 vers 1, 2, 3, 4, en 5 (ritmisch). Met vier zangers:  Cassandra, 
  Jessica, Jaap (of Corné), John; Kees Villerius, orgel.
- Opening door ds. A. Kos. Welkom, de Bijbel gaat open en hij leest Hebreeën 10 : 36 t/m 39.
- Meditatie door ds. A. Kos over Hebreeën 10 : 36.
- Muzikale bijdrage door Cassandra van der Wende en Jessica van den Houten, zang; Jefta  
  van der Wende, piano. Lied ‘O holy night’ (heeft Jessica Nederlandse tekst op gemaakt 
  n.a.v. de meditatie); ‘Ik kniel aan Uwe kribbe neer’ en het lied ‘En de Geest en de bruid 
  zeggen: kom!’
- Sluiting door ds. A. Kos.
- Slotlied: ‘Wie zich hovaardig heffen’, LvdK 107 : 1, 2, 3, 4. Met de zangers.
Tot slot speelt Kees Villerius op het orgel: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’, J.S. Bach. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit