• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Bespreking Institutie van Calvijn

De bespreking van de Institutie 1536 van Johannes Calvijn is nu toegevoegd aan de canon theologische boeken.

De canon bevat een selectie van twaalf boeken die houvast bieden bij het zoeken naar christelijke waarheden. Inmiddels is van 6 van de 12 een boekbespreking gepubliceerd. 

Klik hier voor de boekbespreking van de Institutie 1536.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit