• " Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. " Hebree├źn 5: 7
  • " Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. " Johannes 19: 28

Meer over Nieuws

Canon theologische boeken

30 maart 2019

De apostelen hebben de christelijke gemeenten vermaand om te leven naar de goede, gezonde leer van Christus. Enerzijds verdienen deze vermaningen in onze tijd extra nadruk. Anderzijds rijst de vraag: Waar vinden we die leer? Allereerst in de canonieke Bijbelboeken; vervolgens ook in verschillende christelijke en gereformeerde belijdenisgeschriften.

Het is belangrijk dat we ons die teksten eerst eigen maken. Daarbij kunnen echter vele vragen rijzen. Hoe moeten Schrift en belijdenis worden geïnterpreteerd? Hoe kunnen we ernaar leven?

Op zoek naar antwoorden zou u zomaar de vermaarde boekhandel in Sommelsdijk kunnen betreden. Helaas liggen de oplossingen zelfs daar niet voor het grijpen. Sterker nog, de kans is groot dat keuzestress u bevangt. Het schap met theologieboeken staat overvol met werken waarvan de deugdelijkheid van de inhoud op voorhand moeilijk geschat kan worden. Goedbedoelde boekentips blijken geregeld niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Bovendien hebben we weinig tijd om veel en (veel belangrijker) grondig te lezen.

Het is daarom moeilijk én noodzakelijk om orde in deze boekenchaos te scheppen. Naast de Bijbel is de traditie een belangrijke maatstaf: Welke boeken hebben zich in de kerkgeschiedenis bewezen? Op grond daarvan is het mogelijk om een korte canon samen te stellen die licht werpt op verschillende aspecten van de christelijke geloofsleer. Graag presenteren wij daarom twaalf boeken die houvast bieden bij het zoeken naar christelijke waarheden. In ons kerkblad Het Kruispunt brengen wij daarom om beurten één van de gekozen boeken voor het voetlicht. De afleveringen die reeds zijn gepubliceerd zijn vanaf nu ook te raadplegen op onze website.

Klik hier voor de pagina met de afleveringen tot nu toe.

  • © hersteld hervormde kerk 2019