• " HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. " Habakuk 3: 2
  • " Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! " Genesis 37: 13

Meer over Nieuws

Cursus Geestelijke Vorming over 'Het gezag van de Heilige Schrift' (alleen livestream)

15 oktober 2020

Namens de stuurgroep cursus geestelijke vorming wordt u van harte uitgenodigd om de uitzending van de Cursus Geestelijke Vorming a.s. donderdagavond te volgen via de livestream.

Ds. M. K. de Wilde uit Sommelsdijk, Thema: ‘Het gezag van de Heilige Schrift ‘
Kosten zijn €3,50 of € 18,-  voor de gehele cursus. We zullen het rekeningnummer in beeld brengen om zodoende de het cursusgeld te mogen ontvangen. 

Klik hieronder om naar de livestream te gaan:

Het doel van de cursus is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan.
Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker. Vragen tijdens de avond kunnen per chat gesteld worden.

Klik hier voor meer informatie over de cursus geestelijke vorming

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit