• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

ds. Kos bedankt voor beroep Monster-'s Gravenzande

19 februari 2022

Ds. A. Kos heeft vandaag (19-02-2022) bedankt voor het beroep naar de gemeente HHG Monster – ’s Gravenzande

ds. Kos: "Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed. Dat heeft mij en mijn vrouw goed gedaan. Bijzonder dat we aan elkaar verbonden mogen blijven, maar laten we ook de gemeente Monsters – ’s Gravenzande in onze gebeden gedenken

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit