• " Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. " MattheĆ¼s 25: 10
  • " Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3: 6

Meer over Nieuws

Mannenontbijt

26 september 2020

Op 26 september kwamen 29 mannen van de gemeente op uitnodiging van de mannenvereniging bij elkaar voor een mannenontbijt. Onder het genot van een heerlijk ontbijt was er ruimte voor ontmoeting en goede gesprekken. We sloten af met een boeiende inleiding van Marco in 't Veld met een oproep voor geestelijke moed, waarna we met elkaar in gesprek gingen. We zien terug op een heel fijne en boeiende bijeenkomst.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit