• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. " MattheĆ¼s 4: 17

Meer over Nieuws

Startdag Winterwerk

15 november 2019

Zaterdag 28 september was het dan eindelijk zover! De startdag van de club. Al vroeg verzamelden we bij de kerk, waar de dominee ons mee nam ‘op reis’ met de kamerling...vraag er eens naar bij uw kind! Daarna vertrokken we met de bus naar het klok ‘uus om heerlijk te ravotten, de foto’s spreken voor zich! Ook van de patat hebben we heerlijk gesmuld. Om 15.30 na een ijsjes weer terug naar Menheerse. Fijn dat jullie er bij waren! En....was je er niet bij dan hopen we ook jou te zien op de clubavonden, de uitnodiging hiervoor ligt nog in het folderrek! Groetjes van de juffen en meesters.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit