• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Gastendienst

19 juni 2022

19 juni is er om 15:00 uur weer een gastendienst. U wordt opgeroepen iemand mee te nemen die niet-kerkelijk is, of randkerkelijk is geraakt. 

Het thema van deze dienst is ‘Waarom geloven?’. Denkt u mee welke collega, kennis, familielid, of dorpsgenoot u meeneemt?

Een hartelijke groet,

De Evangelisatie- en zendingscommissie (EZC)

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit