• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Informatie nieuwe donorwet

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

De overheid vraagt aan mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden. Dit register raadplegen de artsen als het moment van overlijden nadert. Dit geldt dan bij een persoon die orgaandonor zou kunnen zijn. Wie voor juli 2020 geen keuze heeft laten vastleggen, wordt geacht bereid te zijn organen of weefsel af te staan.

Vragen hier over? Lees dit document hier over wat de NPV onlangs heeft uitgebracht!

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit