Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Interkerkelijke gebedsbijeenkomst tegen Halloween

30 oktober 2021

Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk Zondag 31 oktober (Hervormingsdag!) zal weer op veel plaatsen het feest Halloween worden gevierd, oftewel: All Hallows Eve… de avond voor Allerheiligen. 

Het van oorsprong Keltische feest was niet alleen maar leuk. De Kelten dachten namelijk dat op deze laatste dag van hun kalenderjaar de doden herrezen uit de graven, om te spoken bij de levenden en hun weg naar het dodenrijk te zoeken. Inmiddels wordt tijdens Halloween een loopje genomen met de occulte wereld. Er wordt op grote schaal bewust of onbewust verwezen naar geesten, de dood en de aartsvijand van God.
Zaterdagavond 30 oktober van 20:00-21:00 uur hoopt de Evangelisatiecommissie een interkerkelijke gebedsbijeenkomst te houden, in de Rehobothkerk (Olympiaweg 44, Sommelsdijk). Tijdens deze gebedsbijeenkomst zullen gebedsmomenten worden afgewisseld door meditatieve stukjes, gezang en gedichten. De inloop is vanaf 19:45 uur.

Laten we ons geroepen weten een front van gebed te vormen tegen deze satanische aanvallen op kerk en samenleving. We bidden, zingen, mediteren.. Iedereen van harte welkom!
 

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. (1 Thessalonicenzen 5:16-18)

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit