• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Nieuws

Programma Stille Week, zaterdag muzikale paasbezinning

03 april 2021

In de Stille Week zullen er DV ook dit jaar, via de livestream en kerktelefoon, drie korte uitzendingen zijn op maandag-, woensdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 19.30. 

Maandag en woensdag is het programma net zoals vorig jaar, op zaterdag is er een koorgroep. 

Klik hier voor het programma van de verschillende avonden

Klik hier voor de muzikale paasbezinning op zaterdagavond

Wat de koorgroep betreft: er wordt rekening gehouden met voldoende Nederlandstalige liederen. Vertalingen zullen gedeclameerd worden tijdens de uitzending. In verband met de coronaregels word de muziek verzorgd door zes gemeenteleden.

We wensen u een goede momenten toe. Laten we samen stilstaan bij het lijden, sterven maar ook het opstaan van onze Heere Jezus Christus, onze Verlosser! 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit