• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Nieuwsbrief fam. Breen

23 juni 2020

We ontvingen de juni-nieuwsbrief van de fam. Breen, die voor MAF in Suriname werken. Ze schrijven: "Ook bij MAF kunnen we niet om Covid-19 heen. Op 27 maart kwam het bericht van ons lokaal bestuur dat de deuren van MAF dicht moesten vanwege het vermeende risico rondom de verspreiding van het virus.

Dit was een hele rare vrijdag. Het bericht kwam aan het einde van de dag, dus nadat we het gehoord hadden sloten we een uur later de deuren zonder dat we wisten wanneer ze weer open zouden gaan. Het ging dwars tegen onze dienende harten in. Is dit niet juist waarom we hier zijn als MAF, mensen en het land dienen dwars door alle omstandigheden heen? Dat als anderen ermee stoppen wij nog doorgaan? Natuurlijk niet op een onverstandige manier, maar wel maximaal binnen de ruimte die er nog is. Gelukkig is in dat weekend een overeenstemming gevonden met het personeel en het bestuur dat we door konden gaan, met in achtneming van alle maatregelen."

Lees verder in de nieuwsbrief over hoe het nu met de familie in Suriname gaat.

Wilt u ook de vorige nieuwsbrieven teruglezen? Dat kan op deze site van de MAF

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit