• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Nieuws

Online orgelconcert 19:30uur

26 maart 2021

Op D.V. 26 maart (19:30 uur) willen we een online orgelconcert houden op onze mooie orgel met diverse organisten.

We hopen een mooi programma te laten horen. Psalmen / geestelijke liederen / klassieke muziek.
 

Klik hier voor het programma

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit