• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Nieuws

Opbrengst Fish & Chips actie

16 oktober 2020

Bericht van A.C. Amedée: Naast onze God willen we u als gemeente bedanken voor de mooie opbrengst van de Fish en Chips. Netto hebben we € 856,10 mogen ontvangen, nogmaals hartelijk dank.

Ook willen we ons excuus aanbieden voor de soms wat te lange wachttijden, of hen die achter het net visten, we gaan het evalueren om verbeterpunten aan te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit