• " HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. " Habakuk 3: 2
  • " Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! " Genesis 37: 13

Meer over Nieuws

Opbrengst Fish & Chips actie

16 oktober 2020

Bericht van A.C. Amedée: Naast onze God willen we u als gemeente bedanken voor de mooie opbrengst van de Fish en Chips. Netto hebben we € 856,10 mogen ontvangen, nogmaals hartelijk dank.

Ook willen we ons excuus aanbieden voor de soms wat te lange wachttijden, of hen die achter het net visten, we gaan het evalueren om verbeterpunten aan te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit