• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Opening jeugd-units "The Shelter"

03 oktober 2020

  Het nieuwe winterseizoen staat voor de deur en dus een mooi moment voor de opening van de jeugd-units.

Vanwege de huidige beperkingen was de opening in aanwezigheid van maar enkele genodigden. De openingshandeling werd verricht door kerkvoogd de heer L. Visser en mevrouw M. Kos, waarbij de naam onthuld werd: "The Shelter", oftewel: de Schuilplaats. Vervolgens hielden ouderling M. Goedegebuur en ouderling C.J. van Dam een korte toespraak, waarna de genodigden een kijkje konden nemen in "The Shelter".

Hieronder een videoimpressie van de opening, met dank aan Herman van Wezel.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit