• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Nieuws

Psalmen op website

11 januari 2020

Vanaf heden zijn de psalmen/schriftlezing van de komende diensten (indien bekend) ook te zien op de website.

Op verzoek vanuit de gemeente zullen voortaan de psalmen/schriftlezing zoals op het psalmenbord staat ook op de website gezet worden voor de dienst. Dan kunnen thuisluisteraars het makkelijker nakijken/opzoeken. Uiteraard onder voorbehoud dat deze informatie ruim van tevoren bekend is. Hieronder kunt u zien waar u de psalmen/schriftlezing kan vinden:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit