• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. " MattheĆ¼s 4: 17

Meer over Nieuws

Psalmen op website

11 januari 2020

Vanaf heden zijn de psalmen/schriftlezing van de komende diensten (indien bekend) ook te zien op de website.

Op verzoek vanuit de gemeente zullen voortaan de psalmen/schriftlezing zoals op het psalmenbord staat ook op de website gezet worden voor de dienst. Dan kunnen thuisluisteraars het makkelijker nakijken/opzoeken. Uiteraard onder voorbehoud dat deze informatie ruim van tevoren bekend is. Hieronder kunt u zien waar u de psalmen/schriftlezing kan vinden:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit