• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Psalmen op website

11 januari 2020

Vanaf heden zijn de psalmen/schriftlezing van de komende diensten (indien bekend) ook te zien op de website.

Op verzoek vanuit de gemeente zullen voortaan de psalmen/schriftlezing zoals op het psalmenbord staat ook op de website gezet worden voor de dienst. Dan kunnen thuisluisteraars het makkelijker nakijken/opzoeken. Uiteraard onder voorbehoud dat deze informatie ruim van tevoren bekend is. Hieronder kunt u zien waar u de psalmen/schriftlezing kan vinden:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit