Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Start Zondagsschool 12 September

10 september 2021

Op D.V. zondag 12 september hoopt de Zondagsschool weer van start te gaan. Van 14:00 tot 15:00 uur zijn alle kinderen van de basisschool weer van harte welkom!    

Kinderen van groep 1-3 van de basisschool mogen naar The Shelter.
Kinderen van groep 4-6 van de basisschool mogen naar de kerkzaal.
Kinderen van groep 7-8 van de basisschool mogen naar de zaal waar de crèche wordt gehouden.

Gebed
Graag willen we u als ouders en gemeente ook vragen of u het werk en de kinderen van de Zondagsschool wilt meenemen in uw gebeden. De coronacrisis heeft ons geleerd dat niets
vanzelfsprekend is, ook het samenkomen met de kinderen in Gods huis niet. Wat hebben we elkaar gemist in de periode van online onderwijs en wat zijn we dankbaar dat we weer als
voorheen mogen samenkomen. Uw gebeden zijn een grote steun in alle uitdagingen die op ons pad komen.

Tekort aan leiding

Tot onze spijt hebben enkele leidinggevenden bij de afsluiting van het seizoen aangegeven te willen gaan stoppen en daarmee ontstaat er een tekort aan vertellers. Ligt het Bijbels onderwijs aan kinderen u na aan het hart en heeft u op zondagmiddag tijd en gelegenheid om de kinderen een uurtje van uw tijd te geven? Dan bent u van harte welkom als leidinggevende! Als u interesse hebt of u aan wilt melden dan kan dat via zondagsschool@hhgmiddelharnis.nl.

Financieel

Ook financieel ging alles anders dan normaal en moesten we best wel wat inkomsten missen doordat de kinderen een tijdlang niet naar de Zondagsschool konden komen. Mocht u ons financieel willen steunen, wilt u uw kind dan collectegeld meegeven of een gift overmaken ten behoeve van de Zondagsschool? Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw gift.


Het is ons gebed of de Heere wil voorzien in alles wat nodig is en bovenal of Hij krachtig wil werken in de harten van onze kinderen. We zien met elkaar uit naar gezegende
zondagsschooluren.


Een hartelijke groet namens alle leidinggevenden van Zondagsschool Benjamin

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit