• " k ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. " Johannes 15: 5
  • " O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. " 2 Kronieken 20: 12

Meer over Nieuws

Virtuele samenzang | Psalm 33 vers 11

13 juli 2020

Onder meer voorafgaand aan de middagdienst afgelopen zondag 12 juli werd een opname uitgezonden van eerder opgenomen digitale gemeentezang.

Het is zo mooi om samen te zingen. Helaas kan dat nu niet in de dienst, al zijn we de uitnemende ‘voorzangers’ zeer dankbaar. Op deze manier hebben we in het bijzonder voor de mensen thuis, de alleenstaanden, en eigenlijk voor ons allemaal, toch iets van gemeentezang willen bieden. Het is een prachtige video geworden. U begrijpt dat er heel veel werk in zit. Niet zozeer in het ‘inzingen’ maar wel in voorbereiding, bewerking en montage. Zeer veel dank daarom aan alle deelnemers en in het bijzonder: Rik Melissant (orgel), Herman van Wezel (video), Sander de Gans (montage), John Blonk, Richard van Heest en Martijn Goedegebuur (coördinatie). Of er een vervolg komt, is nog in overleg. Het smaakt weliswaar zeker naar meer, maar of dat haalbaar is, hoort u in een later stadium.

ds. A. Kos

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit