Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Vrouwen vereniging Matthanja

19 maart 2020

Seizoen vrouwenvereninging afgesloten

Vanwege het genomen besluit geen samenkomsten meer in de kerk te houden kwam

er ook ineens een einde aan het seizoen van de vrouwenvereniging.

Het voorbehoud van Jakobus; ‘Indien de Heere wil en wij leven zullen’ is wel

heel werkelijk geworden.

 

We mogen terug kijken op een waardevol seizoen waarin het Woord van God via

Jakobus centraal stond. Aan Hem dan ook alle dank en eer dat we dit met

elkaar hebben kunnen en mogen doen. We bidden dat het Woord wat steeds weer

gezaaid werd vruchten mag dragen tot Zijn eer.

Jakobus was heel concreet. De volgende aansporingen heeft Jakobus ons

voorgehouden (en goed om nog eens te overdenken):

 

 

·         Volhard in verzoeking (Jak. 1:12)

 

·         Wees niet alleen een hoorder, maar ook een dader van het Woord

(Jak. 1:22)

 

·         Bezoek wezen en weduwen in hun verdrukking (Jak. 1:27)

 

·         Bewaar jezelf onbesmet van de wereld (Jak. 1:27)

 

·         Behandel iedereen gelijk, ongeacht rijkdom of status (Jak. 2:1)

 

·         Denk na over wat je zegt (Jak. 3:1-2)

 

·         Wees zachtmoedig en wijs, in plaats van afgunstig en hoogmoedig

(Jak. 3:13)

 

·         Bid niet met als doel je hartstochten (begeerten, negatieve

verlangens) in vervulling te laten gaan (Jak. 4:3)

 

·         Onderwerp je aan God, verneder je voor Hem en Hij zal je verhogen

(Jak. 4:7-10)

 

·         Spreek geen kwaad van elkaar en veroordeel elkaar niet (Jak. 4:11)

 

·         Maak niet hoogmoedig zelf plannen voor de toekomst maar zeg:

‘Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen’

(Jak. 4:13-15)

 

·         Wees geduldig en sterk in de verdrukking, want de Heere zal

uiteindelijk oordelen (Jak. 5:8-11)

 

·         Zweer niet (Jak. 5:12)

 

·         Bid en dank in vreugde, lijden, ziekte en gezondheid (Jak. 5:13)

 

·         Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar (Jak. 5:16)

 

 

 

De laatste Bijbelstudie zou gaan over de kracht van het gebed. Wat is het

gebed juist in deze tijd hard nodig en laat het ook een krachtige oproep

zijn om in de omstandigheden waarin we nu verkeren de gebeden op te zenden.

 

Jakubus 5: 16 ‘Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel’.

 

Gods onmisbare zegen en nabijheid toegewenst in de tijd die voor ons ligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit