• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Vrouwenvereniging Matthanja

23 november 2021

Iedereen welkom!

Dinsdag 23 november zijn  Ds. en mevr. Kos in ons midden om met ons het onderwerp “Het huwelijk in de praktijk “ te behandelen. Het wordt een interactief programma, waarin vragen gesteld kunnen worden. We beginnen om 9:30 uur en ronden af rond 11:30 uur. Kinderoppas is aanwezig.

We willen iedereen van harte welkom heten, ook als je niet op de vereniging zit, ben je van harte welkom. Neem gerust iemand mee.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit