• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Vrouwenvereniging Matthanja

20 september 2022

Openings ochtend

We willen alle vrouwen hartelijk uitnodigen voor deze openingsochtend.

Deze ochtend zal Ds. Kos voor ons de inleiding verzorgen uit het boekje “Het leven van Jozef”.  De eerste bijbelstudie zal gaan over “Jozefs geboorte” We willen deze ochtend om 9:30 uur beginnen en we sluiten rond 11:30 af. Verdere informatie zal nog volgen in de Vijgenboom. De leden krijgen nog een mail, met de eerste bijbelstudie, zodat u zich kunt  voorbereiden.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit