• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

28 aug2022 17:00

Ds. W.J. van den Brink

Voorzang: Psalm 123: 1
Psalm 14 vers 1

Psalm 1 vers 3

Psalm 32 vers 1 en 5

Psalm 119 vers 5

Psalm 103 vers 2 en 9

 

Lezen Spreuken 17 

Tekst is Spreuken 17 vers 25. 

Thema van de preek: ‘Als je kind God vaarwel zegt…..’. 

Vier gedachten:  

1.    De zotte zoon. 

2.    Het verdriet bij vader. 

3.    De droefheid bij moeder. 

4.    De boodschap van God. 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit