• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

23 jan2022 17:00

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 92: 7
Psalm 27: 2
Psalm 119: 18
Psalm 42: 3
Psalm 103: 3
Psalm 17: 8

Romeinen 7: 7 – 26
Heid.Cat. Zondag 44

Thema en punten:
Verlangend leven
1. Omvang
2. Klein beginsel
3. Scherp onderwijs
4. Groot verlangen

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit