• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

19 jul2020 09:30

Ds. A. Kos

Voorzang Psalm 3: 2
Morgenzang: 1, 2, 3
Morgenzang: 4
Morgenzang: 5, 6, 7
Psalm 90: 8, 9
Psalm 75: 1
Titus 3
Tekst: 8 – 15
Thema en punten:
Christelijke levenskunst ‘buitenshuis’
1. Getrouw Woord
2. Aandachtig leven
3. Genadegroet 

 

Live kijken / luisteren

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit