• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst, 2e Pinksterdag

Openbare geloofsbelijdenis

06 jun2022 09:30

Ds. A. Kos

Voorzang: Psalm 72: 3
Tijdens het binnenkomen van de belijdeniscatechisanten: Psalm 108: 1. 2
Psalm 25: 5, 7
Psalm 119: 47
Psalm 87: 3, 4, 5
Psalm 3: 2
Psalm 20: 1 (voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen)
Psalm 17: 3 (door de belijdeniscatechisanten)
Psalm 17: 4 (toezingen door de gemeente)
Psalm 117

Jesaja 43: 22 – 44: 5
Tekst: Jesaja 44: 3 - 5

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit