• " En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. " Lukas 23: 34 a
  • " Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? " Romeinen 8: 31

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Doopdienst

09 feb2020 09:30

Ds. A. Kos

 

Voorz. Psalm 75: 4
Psalm 100: 1, 2
Psalm 32: 3
Psalm 105: 5 / 134: 3 (tijdens bediening Heilige Doop)
Psalm 25: 3, 4
Psalm 23: 2
Psalm 100: 3, 4

Jesaja 43: 1 – 7

Je bent van Mij!
1. Eigendom
2. Ontferming
3. Vertroosting

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit