• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Kerkdiensten

Ochtenddienst

Dienst

02 mei2021 09:30

Ds. W. Schinkelshoek

Voorzang: Psalm 48: 1
Ps. 17 vs. 8
Na de wet Ps. 7 vs. 9
Collecte Ps. 38 vs. 19 en 20
Na de preek : Ps. 73 vs. 13
Slot : Ps. 150 vs. 1

Schriftlezing 1 Petrus 1 vs 1/m 12
Tekst : 1 Petrus 1 vs. 3
Thema: De lofzang van Petrus

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit