Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Cursus Bijbelse Toerusting

Zoals u wellicht weet wordt er al een aantal jaren een Cursus Bijbelse Toerusting voor ambtsdragers en gemeenteleden gegeven, die uitgaat van de Hersteld Hervormde Kerk. Het gaat om een driejarige cursus die op twee locaties wordt gegeven, namelijk in Garderen en Oud-Beijerland.

Na de uitbraak van het corona virus was het lang onduidelijk of de Cursus Bijbelse Toerusting zou kunnen worden vervolgd. Pas recent werd toestemming ontvangen om op de bekende locaties de cursus te vervolg, met in achtneming van de maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM. De commissie nodigt u uit om deel te nemen aan de cursus. Voor meer informatie bekijkt u deze flyer of bezoekt u de website

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit