• " Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. " MattheĆ¼s 25: 10
 • " Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3: 6

Meer over Nieuws

Evangeliseren, is dat te leren?

23 juni 2020

Het evangelie doorgeven, vindt u dat moeilijk? Dan is dit stukje voor u bedoeld. Aan anderen uitleggen wat God ons in Zijn Woord zegt, vinden de meesten van ons niet zo makkelijk. ‘Zeg ik het wel goed? Ken ik het zélf wel? Wat zal die ander van mij denken?’ Belemmeringen te over! ‘Maar ik wil het wél!’ Als dat laatste ook uw reactie is, lees dan verder.

Om meer vrijmoedigheid te verkrijgen is gebed het allerbelangrijkst. En daarnaast kan de hulp van anderen voor u veel betekenen. U kunt er boeken over lezen, maar dat ervaren velen toch als een beetje ‘theoretisch’. U kunt de cursus Evangelisatie van de HHK volgen, die elk jaar op 10 zaterdagmorgens op één of twee plaatsen in Nederland wordt gegeven. Die cursus is erg goed en wordt positief ervaren.

Dit jaar is daar een nieuwe mogelijkheid aan toegevoegd: aanstaande september hopen we binnen de HHK met een vierjarige opleiding op hbo-niveau te starten, die in de avonduren kan worden gevolgd. U wordt toegerust om bijvoorbeeld als ‘zelfstandig’ evangelist te functioneren, een evangelisatieproject aan te sturen en ook anderen toe te rusten voor evangelisatie. Het grote voordeel van deze opleiding is uiteraard de diepgang en de breedte. Gedegen kennis van de boodschap van de Bijbel, van de doelgroepen, van de manieren van evangeliseren, van psychologie en communicatie enz. De opleiding is vooral praktisch ingericht en direct toepasbaar in de praktijk. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!

De opleiding in het kort:

 • Samen met de organisatie Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) is er een scholingstraject bepaald dat overeenkomt met 1/3 deel van een reguliere HBO opleiding.

 • De opleiding is in Gouda (Driestar Hogeschool) op woensdagavond en een aantal vakken op maandagavond.

 • De gehele opleiding duurt 4 jaar met een belasting van 20 studiepunten (ECTS) per jaar

 • De studielast is circa 10 tot 15 uur per week.

 • De kosten voor de opleiding zijn bewust laag gehouden, het collegegeld is € 350,00 per jaar.

 • Sluitingsdatum voor aanmelden voor dit opleidingsjaar is eind juni.

   

  Als u interesse hebt, kunt u zich rechtstreeks richten tot de landelijke commissie evangelisatie van de HHK, e-mailadres: evangelisatie@hhk.nl, voor informatie of aanmelding.

  Bidt u mee of de Heere het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente wil zegenen en dat het verlangen van ons hart mag zijn om ook zelf het evangelie met anderen te delen?

 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit