• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Jongerendag 16+ (online ’s avonds)

27 november 2021

God hoort!   Het gebed in jouw leven?

 
"Jongerendag 16+ (online ’s avonds)

De jongerendag 16+ zal dit jaar online plaatsvinden. Alle plaatselijke jeugdverenigingen kunnen via de livestream van de HHJO een appèlwoord, samenzang en een interactief onderdeel meemaken. Dit vormt het eerste deel van de avond. Het tweede deel van de avond wordt plaatselijk ingevuld. Hiervoor zorgen wij voor een actief programma dat je met je eigen groep uitvoert.

 

Programma van de avond:

  • Start om 19.30 uur met muzikale intro.
  • Appèlwoord door kand. D.A. Pater – God hoort! Het gebed in jouw leven.
  • Ervaringsverhaal door Erwin Hout.

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar onze website: https://www.hhjo.nl/jongerendag/ "

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit