• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Kerstfeest Zondagsschool

25 december 2021

We zijn dankbaar en blij dat de Kerstviering op D.V. 25 december in aangepaste vorm kan plaatsvinden. 

Het bericht in de Vijgenboom komt hierbij te vervallen. 
De viering zal plaatsvinden met de kinderen die lid zijn van de zondagsschool en hun ouders. De kinderen nemen plaats bij hun ouders in de bank. Helaas is het niet mogelijk om andere kinderen en familieleden van het gezin uit te nodigen in de dienst. De dienst is wel online mee te beleven.
Kinderen die een taak hebben tijdens de dienst mogen in de voorste banken plaatsnemen bij een leidinggevende.
Bij aankomst krijgt u een vak aangewezen en begeleidt een steward u naar een zitplaats.
De kerk gaat om 14:30 uur open, we starten om 15:00 uur.
Blijf bij klachten thuis. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en draag een mondkapje tijdens het lopen.
We beseffen dat het voor de kinderen anders is dan we geoefend hebben, maar we zijn erg dankbaar voor deze mogelijkheid om de komst van Christus, onze Hoop in deze donkere tijd, samen met hen te mogen herdenken. We zien ernaar uit hen te ontmoeten en bidden om een gezegende bijeenkomst.
Een hartelijke groet van alle meesters en juffen van de Zondagsschool
/uploads/139/Zondagsschool_Benjamin/Kerstprogramma_Zondagsschool_2021.pdf
 
Klik hier voor het foto album
 
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit