• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Muzikale kerstbezinning

24 december 2020

Een aantal gemeenteleden zijn op het spontane idee gekomen, een bezinningsuurtje samen te stellen in de vorm van (solo)zang, declamatie en piano/ orgelspel.

Ze hebben dit opgenomen, nog voordat de lockdown in ging. Het doel is om samen kerstfeest te kunnen beleven en onze Zaligmaker te loven en te prijzen in tijden dat we niet samen kunnen komen. Zij wensen u een goed luisteruurtje toe en gezegende kerstdagen.

De videoopname wordt donderdagavond 24 december om 20:00 uur via deze link getoond. Klik hier voor het programma

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit