Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Nieuwe maatregelen rondom het coronavirus

02 oktober 2020

Zoals bekend is, zijn er door het kabinet verscherpte maatregelen genomen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De kerken zijn daarbij ongemoeid gelaten, zodat het huidige aantal personen in de diensten kan blijven komen. Het beperkte karakter blijft pijnlijk. Het is goed om die pijn en het verlangen om te komen ook te proeven. Dat is de ene kant. Aan de andere kant merken we ook waardering voor het kunnen meebeleven van de diensten thuis en daarmee voor de technici die dat steeds weer verzorgen. Naast de kerkdiensten is inmiddels ook een begin gemaakt met het verenigingswerk. Ook dat stemt tot dankbaarheid. Dat alles gebeurt echter wel in een tijd waarin de zorgen rondom het coronavirus weer toenemen. De ontwikkelingen zijn onzeker, maar duidelijk is dat het aantal besmettingen groter wordt. Dat alles heeft geleid tot een heroverweging van ons huidige beleid en vervolgens tot deze besluiten:

  • Voor alle bijeenkomsten in ons kerkgebouw geldt een maximum van 30 personen, met uitzondering van bijeenkomsten in de kerkzaal. Bijeenkomsten in de kerkzaal, anders dan kerkdiensten, worden vormgegeven volgens dezelfde principes als de kerkdiensten (alleen gebruik van de banken met een groene sticker, niet heen-en-weer lopen etc.)
  • Tijdens de kerkdiensten, en andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw, zingen we niet. Dat is een zeer ingrijpende beslissing, die mede genomen is naar aanleiding van adviezen vanuit de medische wereld. Dat betekent dat we opnieuw zullen werken met voorzangers. Bij deze afweging speelt naast de toename van het aantal besmettingen ook mee dat door de lagere temperaturen buiten, er minder ramen en deuren open kunnen staan tijdens de diensten. Het ventilatiesysteem kan het goed aan, maar de extra risico’s van het zingen willen we vermijden.

 

Klik hier voor het volledige protocol op onze website.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit