• " Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. " Hooglied 2: 3
  • " Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. " Filippenzen 1: 21

Meer over Nieuws

Opening winterwerk

25 september 2021

Op de startdag van het jeugdwerk D.V. zaterdag 25 september nodigt de kerkenraad de overige gemeenteleden van harte uit om elkaar rondom de kerk te ontmoeten. Tijdens de opening zal er aandacht geschonken worden aan het belang van gemeente zijn. 

Vanaf 14:00 uur is de kerk open en om 14:30 uur wordt de opening verzorgd. Zo rond 15:00 uur tot 17:00 uur zal er koffie/thee en fris worden geschonken. Ook zal er wat lekkers zijn van bakkerij Wolfert. (den Bommel) Dit wordt u gratis aangeboden. Ook voor de kinderen is er een springkussen. Dit alles zal plaatsvinden met inachtneming van de dan geldende corona maatregelen.

Het is bedoeld voor alle gemeenteleden. Van jong tot oud. Het is noodzakelijk dat u/jij zich hiervoor opgeeft. Dit kan via de website (klik hier) of bij Leni Mijs 0187-482764.  Geef u zo snel mogelijk op (maar uiterlijk 13 september). Geef aan als u gehaald wilt worden.  Tot de 25e! 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit