• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Nieuws

Terugblik gemeentedag 16-11-2019

We begonnen de dag met psalm 150, Looft God. Wij hopen dat u ook zo genoten heeft van onze eerste markt.

Looft God, God alle dank, maar ook u als gemeente alle vrijwilligers, iedereen wie heeft meegewerkt, dank ja hartelijk dank.

Wij zijn er stil van, dat u zo als gemeente er was.

Ook van de opbrengst zijn we stil € 1243.90 netto.

Wij zien al weer uit naar de volgende actie, u ook ?

namens A.C. Amedée.

 

Klik hier voor een video-impressie van deze dag

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit