• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Terugblik gemeentedag 16-11-2019

We begonnen de dag met psalm 150, Looft God. Wij hopen dat u ook zo genoten heeft van onze eerste markt.

Looft God, God alle dank, maar ook u als gemeente alle vrijwilligers, iedereen wie heeft meegewerkt, dank ja hartelijk dank.

Wij zijn er stil van, dat u zo als gemeente er was.

Ook van de opbrengst zijn we stil € 1243.90 netto.

Wij zien al weer uit naar de volgende actie, u ook ?

namens A.C. Amedée.

 

Klik hier voor een video-impressie van deze dag

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit