• " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3: 16
  • " En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. " Genesis 3: 15

Meer over Nieuws

Terugblik gemeentedag 16-11-2019

We begonnen de dag met psalm 150, Looft God. Wij hopen dat u ook zo genoten heeft van onze eerste markt.

Looft God, God alle dank, maar ook u als gemeente alle vrijwilligers, iedereen wie heeft meegewerkt, dank ja hartelijk dank.

Wij zijn er stil van, dat u zo als gemeente er was.

Ook van de opbrengst zijn we stil € 1243.90 netto.

Wij zien al weer uit naar de volgende actie, u ook ?

namens A.C. Amedée.

 

Klik hier voor een video-impressie van deze dag

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit