• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Nieuws

Terugblik gemeentedag 16-11-2019

We begonnen de dag met psalm 150, Looft God. Wij hopen dat u ook zo genoten heeft van onze eerste markt.

Looft God, God alle dank, maar ook u als gemeente alle vrijwilligers, iedereen wie heeft meegewerkt, dank ja hartelijk dank.

Wij zijn er stil van, dat u zo als gemeente er was.

Ook van de opbrengst zijn we stil € 1243.90 netto.

Wij zien al weer uit naar de volgende actie, u ook ?

namens A.C. Amedée.

 

Klik hier voor een video-impressie van deze dag

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit