• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Terugblik mannenontbijt 26 september

26 september 2020

Op 26 september kwamen 29 mannen van de gemeente op uitnodiging van de mannenvereniging bij elkaar voor een mannenontbijt.

Onder het genot van een heerlijk ontbijt was er ruimte voor ontmoeting en goede gesprekken. We sloten af met een boeiende inleiding van Marco in 't Veld met een oproep voor geestelijke moed, waarna we met elkaar in gesprek gingen. We zien terug op een heel fijne en boeiende bijeenkomst. De mannenvereniging hoopt op 5 oktober het seizoen te beginnen met een inleiding door dhr. M. Diepeveen n.a.v. het thema "Het leven van Mozes".

 

Klik hier om de foto's van het mannenontbijt te bekijken en hier om de inleiding te downloaden.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit