• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Time-lapse decorschilderij

In het afgelopen voorjaar heeft Cassandra van der Wende van atelier Windekind deze decorschildering gemaakt.

Zij heeft in haar vrije uren deze opzet zelf verzonnen en ook geschilderd. Wij danken Cassandra voor de vele uren die hierin zitten en genieten van het eindresultaat.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit