• " HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. " Habakuk 3: 2
  • " Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! " Genesis 37: 13

Meer over Nieuws

uitnodiging zondagsschool

05 oktober 2020

Beste jongens en meiden! Het is alweer lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Eerst konden we niet bij elkaar komen door de corona-crisis en daarna was het zomervakantie. Gelukkig kunnen we nu de zondagsschool weer opstarten.

Zondag 4 oktober 2020, tussen 14.00 en 15.00 uur, zal de eerste keer zijn. Heel erg welkom! We hopen heel veel kinderen te zien. Hoewel we weer bij elkaar kunnen komen is het coronavirus de wereld nog niet uit. Daarom worden ook van ons bepaalde maatregelen verlangd. Een uitvoerig protocol kunt u vinden op de website van onze gemeente. Het belangrijkste is dat ouders buiten afscheid nemen van hun kinderen, dat kinderen hun eigen psalmboek en/of Bijbel meebrengen, en dat ook zij gebruik maken van het desinfectiemiddel dat voorin de kerk staat. Verder zal de zondagsschoolleiding toezien op goede ventilatie en de reiniging van eventuele materialen die gebruikt worden. Op die manier kunnen we verantwoord samenkomen.

Klik hier voor informatie, o.a. het rooster van de te leren teksten en versjes

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit