Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool "Benjamin"

Heb je weleens van onze zondagsschool gehoord? Deze wordt (bijna) elke zondagmiddag gehouden in onze kerk.

Wat doen wij tijdens het zondagsschooluur?

Tussen 14.00 en 15.00 uur ontmoeten zo’n 80 kinderen tussen 4 en 12 jaar elkaar in de zalen van onze kerk. De kinderen zijn, afhankelijk van hun leeftijd, verdeeld over de groepen onder-, midden- en bovenbouw. Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel gelezen, gezongen, geluisterd naar een Bijbelverhaal en nagepraat. Ook wordt er iedere maand een lied ingestudeerd. Het zijn gouden uurtjes waarin soms de mooiste gesprekken ontstaan.

Waarom een Psalmvers en/of Bijbeltekst aanleren?

Uw kind krijgt een jaarrooster. In dit rooster staat voor elke week een Psalmvers en Bijbeltekst vermeld dat aansluit bij de Bijbelvertelling die op die zondag wordt verteld. Ons doel van deze Psalmen en Bijbelteksten is om kinderen te helpen groeien in hun kennis van Gods Woord, zodat ze het in hun harten mee mogen dragen hun verdere leven in. We zijn dankbaar dat we daar als zondagsschool aan mogen bijdragen. Als extra stimulans voor het leren van de psalmen en teksten werken we in alle groepen met een beloningssysteem. Het systeem werkt heel eenvoudig. Ben je aanwezig, dan krijg je één punt. Ken je de tekst, dan krijg je twee punten en ken je de psalm én de tekst dan krijg je drie punten. Bij 30 punten krijgt uw kind een boek. We weten dat het voor sommige kinderen erg lastig is een Psalmvers te leren. Graag houden we daar ook rekening mee. U kunt dit aangeven bij de juf of meester in de groep waar uw kind naartoe gaat. Elk jaar krijgt uw kind rond zijn of haar verjaardag een briefje mee naar huis, waarop staat dat ze iets mogen leren, zoals het Onze Vader of de Tien Geboden. Hier krijgen ze een aantal weken de tijd voor. We gaan er vanzelfsprekend flexibel mee om als uw kind in die weken er niet aan toe komt om de psalmen en teksten te leren. Als ze het kennen staat er een beloning klaar die afgestemd is op de leeftijd van uw kind. 

Vakanties en feestdagen

In de vakanties wordt er geen zondagsschool gehouden. Op de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er wel zondagsschool gehouden. Het Kerstfeest wordt gevierd met alle ouders en belangstellenden in de kerkzaal. Ook het Paas- of Pinksterfeest wordt soms in de kerkzaal gehouden. Ouders zijn dan van harte welkom.

Indeling leidinggevenden per groep

Groep 1 (kinderen uit groep 1, 2 en 3):

 • Adrie Rottier, Nathalie Kleinloog, Joanne Nap (Leiding)
 • Marit Melissant, Eline Driece, Steven Visser (Overhoorders)

Groep 2 (kinderen uit groep 4, 5 en 6):

 • Tonny van Wezel, Jan Gerard Appelman, Daniëlle Jongejan (Leiding)
 • Annelijn de Waard, Loïse de Waard, Coralien van Dam (Overhoorders)

Groep 3 (kinderen uit groep 7 en 8):

 • John Blonk, Willianne Huijser, Dirk van Dam, Harmen Appelman, Annelien den Ouden (Leiding)

Bestuursleden

 • John Blonk, voorzitter
 • Daniëlle Jongejan, secretaresse
 • Adrie Rottier, bibliothecaris
 • John Blonk, penningmeester
 • Tonny van Wezel, algemeen bestuurslid

Doorstromen naar de volgende groep

Na elke zomervakantie stromen de oudste kinderen uit groep 1 door naar groep 2. De oudste kinderen van groep 2 stromen na de Kerst door naar de volgende groep. In groep 3 hebben de oudsten dan inmiddels tijdens de Kerstfeestviering afscheid genomen van de zondagsschool. Het kan voorkomen dat we kinderen eerder door moeten schuiven naar een volgende groep, bijvoorbeeld doordat een groep te groot wordt. Wij zullen u in dat geval vooraf informeren.

Berichten over de zondagsschool verspreiden we via de website van de kerk, via het kerkblad Onder de Vijgenboom of via de Scipio App. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de secretaresse of voorzitter van de zondagsschool: zondagsschool@hhgmiddelharnis.nl

Zondagsschool "Benjamin"

bekijk alle albums

Kerstfeestviering Zondagsschool 25-12-2021

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit