• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool "Benjamin"

Heb je weleens van onze zondagsschool gehoord? Deze wordt (bijna) elke zondagmiddag gehouden in onze kerk.

Wat doen wij tijdens het zondagsschooluur?

Tussen 14.00 en 15.00 uur ontmoeten zo’n 80 kinderen tussen 4 en 12 jaar elkaar in de zalen van onze kerk. De kinderen zijn, afhankelijk van hun leeftijd, verdeeld over de groepen onder-, midden- en bovenbouw. Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel gelezen, gezongen, geluisterd naar een Bijbelverhaal en nagepraat. Ook wordt er iedere maand een lied ingestudeerd. Het zijn gouden uurtjes waarin soms de mooiste gesprekken ontstaan.

Waarom een Psalmvers en/of Bijbeltekst aanleren?

Uw kind krijgt een jaarrooster. In dit rooster staat voor elke week een Psalmvers en Bijbeltekst vermeld dat aansluit bij de Bijbelvertelling die op die zondag wordt verteld. (Deze verzen en teksten staan ook op deze website vermeld, klik hier.) Ons doel is dat de kinderen kennis krijgen van Gods Woord. Het leren van psalmen en Bijbelteksten hoort daarbij. De kinderen uit de 1e groep krijgen elke week een plaatje als beloning. Dit plaatje kunnen ze in een bijbehorend platenalbum plakken. De kinderen uit groep 2 en 3 kunnen per keer punten verdienen. Bij ieder vijftigtal punten, krijgen ze een beloning. We weten dat het voor sommige kinderen erg lastig is een Psalmvers te leren. Graag houden we daar ook rekening mee. U kunt dit aangeven bij de juf of meester in de groep waar uw kind naartoe gaat. Elk jaar krijgt uw kind rond zijn of haar verjaardag een briefje mee naar huis, waarop staat dat ze iets mogen leren, zoals het Onzevader en de Tien Woorden. Hier krijgen ze een aantal weken de tijd voor. Als ze het kennen staat er een beloning klaar die afgestemd is op de leeftijd van uw kind. 

Vakanties

In de vakanties wordt er meestal geen zondagsschool gehouden. Op de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er ook zondagsschool gehouden. Het kerstfeest wordt gevierd met alle ouders en belangstellenden in de kerkzaal. Ook het paas- of pinksterfeest wordt soms in de kerkzaal gehouden. Ouders zijn dan van harte welkom.

Indeling leidinggevenden per groep en bestuursleden

Groep 1 (kinderen uit groep 1, 2 en 3): Adrie Rottier, Mariëlle in 't Veld, Elma van den Nieuwendijk, Nathalie Kleinloog (Leiding)
Marit Melissant, Eline Driece, Debora van Wezel, Steven Visser (Overhoorders)

Groep 2 (kinderen uit groep 4, 5 en 6): Tonny van Wezel, Joanne Nap, Daniëlle Jongejan (Leiding)
Annelijn de Waard, Mirthe Mackloet, Louïse Dekkers (Overhoorders)

Groep 3 (kinderen uit groep 7 en 8): John Blonk, Laurens Blonk, Kees van Dam, Dirk van Dam, Harmen Appelman (Leiding)

Bestuursleden

- John Blonk, voorzitter
- Daniëlle Jongejan, secretaresse
- Adrie Rottier, bibliothecaris
- John Blonk, penningmeester
- Dirk van Dam, algemeen bestuurslid namens de kerkenraad
- Tonny van Wezel, algemeen bestuurslid

Doorstromen naar de volgende groep

Na elke zomervakantie stromen de oudste kinderen uit groep 1 door naar groep 2. De oudste kinderen van groep 2 stromen na de kerst door naar de volgende groep. In groep 3 hebben de oudsten dan inmiddels tijdens de kerstfeestviering afscheid genomen van de zondagsschool.

Informatie/opmerkingen/vragen? We houden u geregeld op de hoogte via de website van de kerk of via het kerkblad Onder de Vijgenboom. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de secretaris of voorzitter van de zondagsschool: zondagsschool@hhgmiddelharnis.nl

Kerstfeestviering Zondagsschool 25-12-2021

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit