• " Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. " 1 Thessalonicensen 2: 13
  • " Die ook voor ons bidt " Romeinen 8: 34-b

Meer over Nieuws

Voor kinderen, jongeren en hun ouders

Ondanks alle omstandigheden zijn we dankbaar dat de erediensten online doorgang mogen vinden. Als kerkenraad realiseren wij echter goed dat het niet meevalt voor de kinderen en jongeren om hun aandacht bij de preken te houden, ze zijn thuis sneller afgeleid.

Om de gezinnen wat te helpen is er door de HHJO een speciaal blad gemaakt voor kinderen én voor jongeren waarop ze vragen over de preek kunnen invullen.
De praktijk is dat dit zeker stimuleert voor hen om beter op te letten.
De bladen voegen wij hierbij en kunt u ook vinden op deze site: https://www.hhjo.nl/corona/voor-jou

Werkblad preekaantekeningen voor kinderen

Werkblad preekaantekeningen voor jongeren

We roepen ouders op om deze uit te printen en aan uw kinderen te geven; een handig hulpmiddel voor de gezinnen.
Veel sterkte en Gods zegen toegewenst namens uw kerkenraad.

Verder wijzen we u nog op de uitzending vanuit de zondagsschool voor onze kinderen. De eerste opname komt beschikbaar op 5 april om 14.15 uur via het Youtube kanaal van de kerk. Ook is er een geluidsfragment te horen via https://www.hhgmiddelharnis.nl/gemeenteleven/jeugd/vertellingen 

videostream

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit