• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Vertellingen

Hieronder staan de geluidsopnames van de zondagsschool momenten. Deze kunt u door erop te klikken naluisteren.

Zondagsschool 5 april | Kruisiging | Juf van Wezel

Zondagsschool 12 april | Opstanding | Meester Blonk

Zondagsschool 19 april | Emaüsgangers | Juf In 't Veld

Zondagsschool 26 april | Verschijning aan Thomas | Meester In ´t Veld

Zondagsschool 10 mei | Hemelvaart | Juf Rottier

Zondagsschool 17 mei | Wonderbare visvangst | Juf Mackloet

Zondagsschool 24 mei | Verkiezing van Matthias | Juf Jongejan

Zondagsschool 31 mei | Pinksterfeest | Juf van Wezel

Zondagsschool 7 juni |Kreuple genezen | Meester Blonk

Zondagsschool 14 juni |Petrus en Johannes gevangen | Juf In 't Veld

Zondagsschool 21 juni | Stéphanus gestenigd | Meester In 't Veld

Zondagsschool 28 juni | Filippus en de kamerling | Juf Mackloet

Zondagsschool 5 juli | Paulus's bekering | Juf van Wezel


VIDEO-OPNAMEN

Klik op Youtube om naar de video opnames te gaan.

Vrije vertellingen:
Elke woensdagavond 18:30 uur wordt er een video uitgezonden. Hieronder kun je deze bekijken.


Zondagsschool video opnames

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit