• " k ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. " Johannes 15: 5
  • " O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. " 2 Kronieken 20: 12

Meer over Gemeenteleven

Vertellingen

Hieronder staan de geluidsopnames van de zondagsschool momenten. Deze kunt u door erop te klikken naluisteren.

Zondagsschool 5 april | Kruisiging | Juf van Wezel

Zondagsschool 12 april | Opstanding | Meester Blonk

Zondagsschool 19 april | Emaüsgangers | Juf In 't Veld

Zondagsschool 26 april | Verschijning aan Thomas | Meester In ´t Veld

Zondagsschool 10 mei | Hemelvaart | Juf Rottier

Zondagsschool 17 mei | Wonderbare visvangst | Juf Mackloet

Zondagsschool 24 mei | Verkiezing van Matthias | Juf Jongejan

Zondagsschool 31 mei | Pinksterfeest | Juf van Wezel

Zondagsschool 7 juni |Kreuple genezen | Meester Blonk

Zondagsschool 14 juni |Petrus en Johannes gevangen | Juf In 't Veld

Zondagsschool 21 juni | Stéphanus gestenigd | Meester In 't Veld

Zondagsschool 28 juni | Filippus en de kamerling | Juf Mackloet

Zondagsschool 5 juli | Paulus's bekering | Juf van Wezel


VIDEO-OPNAMEN

Klik op Youtube om naar de video opnames te gaan.

Vrije vertellingen:
Elke woensdagavond 18:30 uur wordt er een video uitgezonden. Hieronder kun je deze bekijken.


  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit