• " Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. " MattheĆ¼s 25: 10
  • " Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. " Spreuken 3: 6

Meer over Agenda

20:00 Bijbellezing (uitzending)

Op DV donderdag 21 januari zal de volgende Bijbellezing over de Filippensenbrief gehouden worden. 

21 jan2021

Aangezien de laatste Bijbellezing van vorig jaar niet door kon gaan, zullen we deze avond alsnog luisteren naar de vermaning van Paulus tot standvastigheid (1:27-30). De christenen in Filippi hadden te maken met geestelijke tegenstand. Kennelijk dreigde het hen te verschrikken. De lijnen naar onze tijd zijn kort… We openen de Schrift met de bede in het hart dat de Heilige Geest ook u en mij bedelen zal met de zegen van de Filippensen: ‘Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden’ (vs.29). De uitzending vanuit de kerk begint om precies 20.00 uur. Welkom!

ds. P.C. Hoek

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit