• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Nieuws

Inzamelingsactie Lesbos

17 januari 2022

Om het spaarproject van de vrouwenvereniging voor Lesbos extra te ondersteunen willen we meedoen aan een inzamelactie van winterjassen. Deze actie wordt door de stichting Christian Refugee Relief (CRR) georganiseerd van DV 17 tot 22 januari.

De vraag naar heren jassen is het grootst, maar ook dames en kinderjassen zijn welkom. Daarnaast kunnen ook dikke dekens en slaapzakken worden ingeleverd. Uiteraard alles schoon en compleet met ritsen, knopen enz.

Als u ook warm wordt van dit initiatief vragen we uw bijdrage in te leveren bij een van de bestuursleden van de vrouwenvereniging. Wit u het laten ophalen dan kunt u bellen naar Gerian Kwakernaak tel: 0623345858

Let op: t/m 22 januari!

In de bijlage vind u meer info.

Een warme groet

Bestuur vrouwen vereniging Matthanja.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit