• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Kerkdiensten vanaf 1 juli

05 juni 2020

Vanaf 1 juli is het toegestaan dat maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens een kerkdienst. Om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan zijn er protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn voor onze gemeente leidend. Immers, juist wij als christelijke gemeente hebben onze verantwoordelijkheid en dienen een voorbeeld te zijn.

Dit geeft beperkingen en ongewone situaties. Wij vertrouwen erop dat u hier volledig begrip voor heeft. Soms zullen maatregelen afwijken van hetgeen in andere gemeenten is geregeld. De oorzaken hiervoor zijn verschillend, maar zijn vooral het gevolg van de grootte van de gemeente en de vorm van de kerkzaal.

Wat dit betekent voor onze gemeente, hoe zich kunt aanmelden voor de diensten en hoe de diensten verlopen kunt u lezen op de speciale pagina op deze website over corona en de kerk.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit