Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Jeugdmentoraat Team (JMT)

Op school krijgt elke jongere een mentor die alle jongeren in het oog houdt en een aanspreekpunt is. De kerkenraad vindt het belangrijk dat jongeren zich in de gemeente thuis voelen. Binnen onze gemeente kijkt een mentor speciaal en extra naar de jongere om.

Doel

In het jeugdmentoraat gaat het erom dat jongeren zich helemaal lid voelen van onze gemeente en zich gezien en erkent voelen door de andere leden van de gemeente. We willen graag met alle jongeren van de gemeente actief contact onderhouden en ook de betrokkenheid van de jongeren bij de gemeente te vergroten. De mentoren dragen daar een steentje aan bij. We hopen dat jongeren leren inzien dat de gemeente waardevol voor hen is en vooral dat zij de Heere nodig hebben in hun leven en Hem (meer) leren kennen door Zijn Woord.

Inhoud

De mentor zal met zijn jongere(n) contact onderhouden. Het is de bedoeling dat de mentor een band opbouwt met de jongere. Een band opbouwen betekent dat je elkaar leert kennen en steeds beter leert kennen. Dit gebeurt door mee te leven in blijde en verdrietige dagen en door activiteiten te doen met de jongeren.

Wie

Het JMT ziet jongeren vanaf 14 tot ongeveer 20 jaar als hun doelgroep.
Mentoren zijn belijdende leden van de gemeente. Het kunnen jongere of oudere gemeenteleden zijn, echtparen of singles. Een mentor is geen hulpverlener, opvoedingsdeskundige of een pastoraal werker, maar een gewoon gemeentelid dat oog heeft voor de jongere.
Belangrijk is om te beseffen dat de mentor in geen enkel geval de taak van ouders overneemt. Het is belangrijk dat er een goede verhouding is tussen de ouders en de mentor. De mentor zal altijd proberen de band tussen kind en ouders te versterken.

Kernteam

  • Jonathan den Ouden
  • Harmen Appelman
  • Sandra Bechthum
  • Carla Blonk
  • Din Schellevis
  • Ko Tanis

Klik hier voor foto's en contactgegevens.

Contact

Het is mogelijk om u aan te melden als jeugdmentor, hiervoor kunt u contact opnemen met Maarten van Walsem: mkvanwalsem@hhgmiddelharnis.nl
Als je als jongere (nog) geen mentor hebt toegewezen gekregen, maar dit wel fijn vindt, kun je een mailtje of een berichtje sturen naar Maarten.
Heb je zelf voorkeur voor een mentor? Laat dit dan ook gerust weten!

Klik hier om meer video's over het jeugdmentoraat te zien.

Toerustingsavond | 4 april '22 | JMT

bekijk alle albums

Buddy avond | 15 sept | JMT

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit