• " HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. " Habakuk 3: 2
 • " Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! " Genesis 37: 13

Meer over Wie zijn wij?

JMT – Jeugdmentoraat Team

Op school krijgt elke jongere een mentor die alle jongeren in het oog houdt en een aanspreekpunt is. De kerkenraad vindt het belangrijk dat jongeren zich in de gemeente thuis voelen. Binnen onze gemeente kijkt een mentor speciaal en extra naar de jongere om.

Doel

In het jeugdmentoraat gaat het erom dat jongeren zich helemaal lid voelen van onze gemeente en zich gezien en erkent voelen door de andere leden van de gemeente. We willen graag met alle jongeren van de gemeente actief contact onderhouden en ook de betrokkenheid van de jongeren bij de gemeente te vergroten. De mentoren dragen daar een steentje aan bij. We hopen dat jongeren leren inzien dat de gemeente waardevol voor hen is en vooral dat zij de Heere nodig hebben in hun leven en Hem (meer) leren kennen door Zijn Woord.

Inhoud

De mentor zal met zijn jongere(n) contact onderhouden. Het is de bedoeling dat de mentor een band opbouwt met de jongere. Een band opbouwen betekent dat je elkaar leert kennen en steeds beter leert kennen. Dit gebeurt door mee te leven in blijde en verdrietige dagen en door activiteiten te doen met de jongeren.

Wie

Het JMT ziet jongeren vanaf 14 tot ongeveer 20 jaar als hun doelgroep.

Mentoren zijn belijdende leden van de gemeente. Het kunnen jongere of oudere gemeenteleden zijn, echtparen of singles. Een mentor is geen hulpverlener, opvoedingsdeskundige of een pastoraal werker, maar een gewoon gemeentelid dat oog heeft voor de jongere.

Belangrijk is om te beseffen dat de mentor in geen enkel geval de taak van ouders overneemt. Het is belangrijk dat er een goede verhouding is tussen de ouders en de mentor. De mentor zal altijd proberen de band tussen kind en ouders te versterken.

Kernteam

Op dit moment bestaat het JMT uit het jeugdteam en het kernteam. Later zal dit uitgebreid worden met andere mentoren die ondersteund zullen worden door het kernteam.

Jeugdteam

 • Ds. Kos
 • Martijn Goedegebuur (jeugdouderling)
 • Dirk van Dam (jeugdouderling)
 • Jan Volders (jeugdiaken)

Kernteam

 • Pieter Kieviet (hoofdverantwoordelijke)
 • Mels de Jonge
 • Carla Blonk
 • Maarten van Walsem
 • Marijke den Breejen
 • Jan Volders
 • Joanne Nap
 • Ans Blok

Klik hier voor foto's en contactgegevens.

Contact

Het is mogelijk om u aan te melden als jeugdmentor, hiervoor kunt u contact opnemen met een lid van het kernteam.

Als je als jongere (nog) geen mentor hebt toegewezen gekregen, maar dit wel fijn vindt, kun je een mailtje of een berichtje sturen naar Pieter Kieviet. Heb je zelf voorkeur voor een mentor? Laat dit dan ook gerust weten!

 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit