• " Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. " Johannes 16: 33
  • " En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; " Lukas 22: 15

Meer over Gemeenteleven

Jongvolwassenenkring

Je bent van harte welkom voor het nieuwe seizoen van de jongvolwassenenkring 20+ / 35-. Met elkaar willen we in gesprek gaan rondom Gods Woord. Dit seizoen hopen we met elkaar het thema 'de vrucht van de Geest' te behandelen.

De avonden starten om 19:45 en eindigen om 21:30/22:00. We vragen een bijdrage van €2 per avond. Kijk voor de datums in de agenda op de site, voor alles geldt Deo Volente.

Mocht je vragen hebben mail dan gerust! jvk@hhgmiddelharnis.nl of kijk op onze Instagram pagina: jvk_hhg_mhsd

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit