• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Gemeenteleven

Maandagclub

Zit je in groep 6 of 7, dan ben je welkom op maandagavond van 18:30 - 20:00 op onze club!

Wij vinden het fijn om met elkaar te zingen, te praten over het Woord van God, over wie jij bent voor Jezus en wie Jezus voor jou wil zijn.

Ook knutselen we altijd gezellig met elkaar & doen we af en toe een leuk spel :)

Voel je welkom, we vinden het leuk als je komt!

Groetjes: juf Tonny, juf Manita, meester Pieter-Geert, juf Leonie en juf Annemarie

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit