• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Maandagclub

Zit je in groep 6 of 7, dan ben je welkom op maandagavond van 18:30 - 20:00 op onze club!

Wij vinden het fijn om met elkaar te zingen, te praten over het Woord van God, over wie jij bent voor Jezus en wie Jezus voor jou wil zijn.

Ook knutselen we altijd gezellig met elkaar & doen we af en toe een leuk spel :)

Voel je welkom, we vinden het leuk als je komt!

Groetjes: juf Tonny, juf Manita, meester Pieter-Geert, juf Leonie en juf Annemarie

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit