• " Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. " Hooglied 2: 3
  • " Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. " Filippenzen 1: 21

Meer over Gemeenteleven

Contactmiddag ouderen en alleenstaanden

Een keer per maand wordt deze leerzame en gezellige middag gehouden. Na het behandelen van een Bijbelgedeelte volgt een gastspreker. De onderwerpen die worden behandeld variëren sterk.

Inloop vanaf 14.00 uur; aanvang 14.30.

U kunt voor informatie, vervoer en andere vragen contact opnemen met Marlien van den Bos, 0187-486220.

De overige leden dan het comite zijn: Anneke Klooster, Ma Terreehorst (0187- 485541), Martine Kos (0187-486777).

Programma ouderen en alleenstaanden seizoen 2019-2020

16 oktober 2019: Presentatie Meike v Schaik Korteweg over Nepal

27 november 2019: Presentatie Mevr Fokker uit H. I. Ambacht over het werk van W.G. van Hulst

19 december 2019: Kerstmiddag

15 januari 2020: Wordt nog ingevuld

12 februari 2020: Presentatie de heer Snijder over de Schepping

18 maart 2020: De heer van Walsum over Anne Frank

8 april 2020: Paasmiddag

Medio mei 2020: Reisje

Met een hartelijke groet, Martine, Anneke, Ma en Marlien 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit