• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Dinsdagclub

Zit je in groep 4 of 5? Dan zouden wij het super gezellig vinden als je op dinsdagavond (om de week) van 18:30 - 20:00 naar de club komt!

Nu denk je misschien wel: ‘wat doe je dan op club? ….eigenlijk teveel om op te noemen. We zingen met elkaar, lezen uit de Bijbel, luisteren naar een verhaal, eten wat lekkers, knutselen en het is vooral heel gezellig. 

Als je wilt weten hoe het echt is…….dan hopen we je natuurlijk gewoon op de club te zien. Misschien vind je het best een beetje spannend om voor de eerste keer te komen, maar je zult zien dat als je een keer bent geweest, je bijna niet kunt wachten tot het weer club is!!

Natuurlijk bent u als ouders of belangstellende ook altijd van harte welkom om even een kijkje te komen nemen bij de club. De kinderen vinden het heel leuk als ze kunnen laten zien wat ze aan het maken zijn :)

Zie we je snel?

Groetjes van de meester en juffen: Geerten, Leona, Sharon, Wilke, Christine & Mathilda


 

 

Dinsdagavond Bakker Jaco op de club

bekijk alle albums

Juf Marianne op de club met Obadja

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit