• " En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. " Handelingen 24: 25
  • " Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; " 1 Petrus 2: 21

Meer over Gemeenteleven

Dinsdagclub

Wat leuk dat jij en u een kijkje neemt op deze site!!

We maken hier dan ook maar gelijk gebruik van, om iets meer te vertellen over de fijne avonden die we hebben op de ‘dinsdagavondclub’.

 

Zit jij in groep 4 of 5? Dan zouden wij het super gezellig vinden als je op dinsdagavond van half zeven tot acht uur naar de club komt! Het seizoen loopt van oktober tot en met maart en behalve in de schoolvakanties en de week van dank-en biddag is er iedere week club.

Nu vraag je je misschien wel af: ‘wat doe je dan op die club ? ‘….eigenlijk teveel om op te noemen. We zingen met elkaar, lezen uit de bijbel, eten wat lekkers, knutselen en het is vooral ook heel gezellig. Kijk maar eens naar de foto’s!
 

Maar als je wilt weten hoe het echt is…….dan hopen we je natuurlijk gewoon op de club te zien, misschien vind je het best een beetje spannend om voor de eerste keer te komen, maar je zult zien dat als je eenmaal een keer bent geweest, je bijna niet kunt wachten tot het weer dinsdag is!!

Natuurlijk bent u als ouders of  belangstellende ook altijd van harte welkom om even een kijkje te komen nemen bij de club, de kinderen zullen het zeker leuk vinden als ze kunnen laten zien wat ze aan het maken zijn! 
 

Misschien wil jij of je vader en moeder nog wat meer weten, dan kunnen jullie altijd even bellen of mailen.

De meester en juffen zijn:

Gerrit Grinwis
Annemarie Tanis
Marianne de Ruiter
Rianneke van Wezel
Arianne Koppenaal (contact persoon: tel. 481017 of ab.koppenaal@tiscali.nl).

 

Dinsdagavond Bakker Jaco op de club

bekijk alle albums

Juf Marianne op de club met Obadja

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2019